НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП "ДержавтотрансНДІпроект"


Напрями діяльності
Послуги
Електромобілі (еКТЗ) Випробовування еКТЗ з визначенням витрат електроенергії та запасу ходу відповідно до Правил ООН № 101
Випробовування еКТЗ з визначенням безпечності конструкції, технічного стану та комплектності відповідно до Правил ООН № 100
Затвердження типу еКТЗ
Виконання техніко-економічних обґрунтувань оновлення парку автомобілів установ (підприємств, організацій) електромобілями; розрахунок економічної доцільності таких заходів та надання рекомендацій щодо прийняття ефективних управлінських рішень задля економії капітальних та експлуатаційних витрат
Проведення науково-технічної експертизи можливості переобладнання КТЗ шляхом заміни двигуна внутрішнього згоряння на електричний двигун і джерело енергії та доопрацювання систем для експлуатації як електромобіля
Проведення науково-технічної експертизи нормативної документації щодо безпечності конструкції електромобілів
Відповідність колісних транспортних засобів екологічним нормам «Євро» Визначення відповідності колісних транспортних засобів екологічним нормам «Євро»
Сертифікація систем управління Сертифікація систем управління якістю
Пасажирські та вантажні перевезення Сертифікація послуг пасажирського автомобільного транспорту
Обстеження лабораторій (центрів) для визначення їх Органами класифікації автобусів за параметрами комфортності
Розробка паспорту автобусного маршруту
Надання послуг, пов’язаних з організацією перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міських, приміських, міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування для органів місцевого самоврядування (організаторів перевезень)
Обстеження пасажиропотоків на маршрутах пасажирського автомобільного транспорту загального користування та оптимізація перевезень за результатами обстеження
Перевірка автобусів на відповідність параметрам комфортності
Добровільна сертифікація автобуса, що знаходиться в експлуатації в Україні показникам, зазначеним у заяві замовника
Економіка транспортної діяльності Науково-методичне забезпечення реалізації цінової політики на автомобільному транспорті; розроблення проектів тарифів, цін, норм та нормативів
Наукове забезпечення створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації
Організаційно-методичне забезпечення державної політики в галузі економіки транспорту, зокрема автомобільного, створення необхідної методичної та законодавчої бази з урахуванням світового досвіду.
Оцінювання ефективності діяльності транспортного сектору економіки України; розроблення пропозицій до проектів концепцій, стратегій, програм та прогнозування перспектив розвитку транспорту
Перевезення небезпечних вантажів Перевірка знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
Надання консультацій (роз'яснень) з питань, що стосуються перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом територією України
Науково технічна експертиза Провадження науково-технічної експертизи щодо погодження переобладнання колісних транспортних засобів та їхніх складових частин
Надання к методичної допомога щодо організації та проведення випробувань
Ідентифікація КТЗ (ДТЗ) Ідентифікація КТЗ (ДТЗ)
Безпека на транспорті Проведення наукових досліджень з питань безпеки на транспорті
Проведення науково-технічної експертизи нормативної документації на конструкцію КТЗ, на іншу продукцію та на пов’язані з ними послуг
Оформлення та надання свідоцтв про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
Стандартизація та метрологія Розробляння та науково-технічна експертиза національних та міждержавних стандартів, погодження та подання на затвердження до Національного органу стандартизації України
Присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN)
Технічна експлуатація КТЗ Технічний огляд КТЗ за Віденською Угодою 1997 року
Розробка тимчасових норм середнього ресурсу пневматичних і непневматичних шин колісних транспортних засобів
Розробка тимчасових норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей (далі - АБ) колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
Перевірка технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю.
Сертифікація КТЗ (ДТЗ) та їх складових (запасних) частин та обладнання Сертифікація. Підтвердження відповідності колісних транспортних засобів здійснюється за вимогами "Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання", затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521, зареєстрованого Мін'юстом України 14.09.2012 за №1586/21898, який розроблено у відповідності з Женевською Угодою 1958 року
Випробування колісних (дорожніх) транспортних засобів, їхніх складових (запасних) частин та обладнання
Перевірка транспортних засобів міжнародних перевізників
Розробка норм витрат палива Розроблення тимчасових лінійних норм витрат палива
Реєстрація та затвердження Акту проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями
Проектні роботи (нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт) Архітектурне та будівельне проектування
Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва
Проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
Розроблення спеціальних розділів проектів
Технологічне проектування по об’єктах
Паспорти типових проектів. Типові проекти
Інспектування процесу технічного обслуговування тахографів Проведення інспектування процесу технічного обслуговування цифрових контрольних пристроїв (тахографів)
Картки для цифрових тахографів Забезпечення обігу карток для цифрових тахографів протягом життєвого циклу карток (водіїв, підприємств, майстерень, контролерів)
Підвищення кваліфікації Підвищення кваліфікації персоналу транспортної галузі
Послуги з переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах Оформлення «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» стосовно переобладнання КТЗ для роботи на зрідженому нафтовому газі та/або стисненому природному газі
Проведення науково-технічних семінарів «Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролю»
Погодження переобладнання ГБА Оформлення та надання Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, стосовно переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах

На головну сторінку


Оновлено 23.09.2021 Сергій Тимошенко